Taş ocakları güvenliğimizi tehdit ediyor – Son Dakika Türkiye Haberleri

Foça Belediyesi'nin mahkemeye taşıdığı davada, mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, bölgede yaptığı incelemelerin ardından Kocamehmetler Köyü'nde meydana gelen bir olayı rapor etti. Rapor, bölgede faaliyet gösteren taş ocağı faaliyetlerinin bölgede toz oluşumuna, zeytin ağaçlarının çoğalmasına ve tarımsal faaliyetlere zarar vermesine neden olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

KORUNAN KENTSEL ALAN İÇİNDE

Kocamehmetler Köyü (mahalle) koruma altındaki kentsel alan içerisinde yer almaktadır. Ocak alanı içerisinde “orman” ve “otlatma” alanlarımız bulunmaktadır. Taş ocakları, 2872 sayılı Çevre Kanununa aykırı üretim faaliyetleri nedeniyle köyün otlak alanlarını işgal ederek burayı tahrip ederek onarılamaz zararlara neden olmaktadır.

EŞİK DEĞERİ AŞILDI

İncelemenin ardından mahkeme bilirkişi heyeti, 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (toplam kazı ve depolama alanı olarak) açılan işletmeler için bir eşik değer bulunduğunu belirterek durumu değerlendirdi. Ruhsatın 25,02 hektarlık alan için verildiği göz önüne alındığında, ÇED sürecinin Ek-1'de verilen 25 hektar ve üzeri çalışma alanı eşik değerini aştığı tespit edilmiş ve herhangi bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır. ÇED raporu hazırlama zorunluluğu

TOZ NEDENLERİ

Madencilik faaliyetinin devam etmesi zeytincilik faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Zeytinliklerin içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre uzaklıkta bulunan yağ değirmeni hariç, zeytinliklerin bitkisel ve generatif gelişimini engelleyeceği bilinmektedir. Kanun, kimyasal atık bırakan, toz ve duman çıkaran hiçbir tesisin inşa edilemeyeceğini belirtiyor. İmtiyaz alanının bulunduğu tepenin doğu, güney ve güneydoğu alt yamaçlarından yaklaşık 110 metre uzaklıkta zeytinlikler bulunmaktadır. Uzman ayrıca söz konusu ocağın “Çevresel Etki Değerlendirmesi” şartlarını karşılamadığını da tespit etti.

Kocamehmetler köyünde yürütülen madencilik faaliyetinde kamu yararı bulunmadığı gibi köyümüzde yaşayan insanların can güvenliği de söz konusu değildir.

KÖYDE OCAK VAR MI?

Mahkeme Bilirkişiler heyeti, arama sırasında taş ocağına yaklaşık 20 metre mesafede açık ocak madenciliği yapılan evlerin bulunduğunu tespit etti.

Biz sorarız; Yaşadığınız evin 20 metre yakınında taş ocağı var mı?

Madenin iş makinaları ana kayadan ayrılma işlemi sırasında sürekli gürültüye neden olmaktadır. Bu gürültü, 20 metre uzaktaki evlerde yaşayan köylüleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Su üreten havzalarımızın çoğu orman alanlarımızda bulunmaktadır. Yağış yoğunluğuna bağlı olarak yüzeyden akan sular yüzey erozyonuna neden olabilmektedir. Su rejiminde meydana gelebilecek değişiklikler yaşadığımız evleri de etkileyecektir.

Bölgemizin endemik bitkileri olan yabani lavanta, adaçayı ve çam ağaçları yok oluyor. Evler ve tarlalar sular altında kaldı.

MADEN FAALİYETLERİ EN KISA ZAMANDA TAMAMLANMALI

Kocamehmetler köyündeki taş ocağı faaliyetinin bir an önce bitmesini istiyoruz. Mahkemenin raporu çok önemli noktalara dikkat çekerek bizim açıklamalarımızı doğruladı. Kocamehmetler köyündeki taş ocağı faaliyeti köyde yaşayan halkın can güvenliğini tehdit eder duruma geldi. Köye giren iş makineleri yaşam alanlarının tahrip olmasına neden oluyor. Kasaba yolunun kenarına kadar uzanan taş ocağı, hem madencilik hem de zeytin yetiştirme yasalarını göz ardı ediyor. Çevreye ve insana zarar veren bu ocağın bir an önce mahkeme tarafından kapatılmasını bekliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir